Cloud database: Giải pháp tích hợp và quản lý trung tâm dữ liệu

Cloud Database, Hybrid Cloud Infrastructure một trong những nền tảng ảo hóa giúp quản lý và chuyển dữ liệu một cách nhanh nhất khi mà các tổ chức CNTT doanh nghiệp ngày nay gặp áp lực từ tất cả các bên và phải theo kịp những thay đổi cơ bản của tổ chức để đáp ứng sự chuyển đổi của thị trường sang kinh doanh số.
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và có thể ủng hộ việc chuyển giao các hoạt động CNTT sang đám mây hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Nhóm phát triển ứng dụng yêu cầu truy cập vào cơ sở hạ tầng và dữ liệu để hỗ trợ phát hành phần mềm chất lượng nhanh hơn và chất lượng cao hơn.

Đồng thời, các đội hoạt động liên tục bị thách thức để giữ cho các dịch vụ sản xuất có thể phục hồi và sẵn có. Họ cần phải giữ ánh sáng cho doanh nghiệp trong khi lập kế hoạch cho tồi tệ nhất với các bản sao lưu đáng tin cậy và kế hoạch khôi phục thảm họa. Thông thường, họ phải giữ lại các bản sao dữ liệu trong nhiều năm để hỗ trợ tuân thủ quy định hoặc nhu cầu pháp lý.

1/ Giải pháp tích hợp dữ liệu là gì?

Để đáp ứng những áp lực này, nền tảng ảo hóa sao chép Actifio ™ (CDV) giúp các doanh nghiệp có hiệu quả:

1. Cho phép Chiến lược Cloud Hybrid, quản lý và di chuyển dữ liệu qua trung tâm dữ liệu và các cơ sở hạ tầng dựa trên cloud, thúc đẩy chi phí và các lợi ích linh hoạt;
2. Xây dựng các ứng dụng chất lượng cao hơn Bằng cách cung cấp khả năng truy cập dữ liệu thử nghiệm độ trung thực nhanh chóng để tăng tốc chu kỳ phát hành và giảm xung đột DevOps, cung cấp các tính năng mới cho thị trường và tăng trưởng nhanh hơn; và
3. Cải thiện khả năng phục hồi và sẵn sàng cho doanh nghiệp, với việc sao lưu, phục hồi thảm họa và khả năng lưu giữ dữ liệu cải tiến các SLA nội bộ, đồng thời giảm chi phí CNTT, phức tạp và rủi ro kinh doanh.

a) Actifio Sky ™ – Bản sao dữ liệu ảo hóa trong Thiết bị ảo

Actifio Sky là một thiết bị máy ảo, được xây dựng trên phần mềm Virtual Data Pipeline ™ (VDP) được cấp bằng sáng chế của Actifio, cùng một công nghệ cung cấp năng lực cho thiết bị Actifio CDS ™ để mang lại những kết quả kinh doanh tích cực cho nhiều trường hợp sử dụng doanh nghiệp quan trọng. Các tính năng và tính năng chính – Khả năng Kinh doanh & khả năng phục hồi:
Actifio Sky cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu nhanh và hiệu quả và khả năng khôi phục thảm họa. Nó cung cấp một bộ các ảnh chụp nhanh, sao lưu, chống trùng lắp, nén, sao chép, các tính năng khôi phục. Actifio Sky là cơ sở không đồng nhất, hỗ trợ máy chủ vật lý, máy ảo, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng khác trong môi trường cloud database riêng, công cộng và lai.

Picture

Database Cloud Actifio
b) Xây dựng ứng dụng chất lượng cao hơn

Các vấn đề kiểm soát tốc độ, chi phí, chất lượng và kiểm soát dữ liệu làm cho các phương pháp thử nghiệm ứng dụng truyền thống trở nên trầm trọng. Các quy trình như vậy thường dựa vào việc phân tích dữ liệu độ trung thực thấp, sao lưu dữ liệu tổng hợp hoặc bản sao sản xuất hoàn chỉnh và trải qua các chu kỳ thử nghiệm dài, chu kỳ làm mới dữ liệu và phát hiện ra các khiếm khuyết trong các giai đoạn phát triển muộn, như UAT, giai đoạn hoặc thậm chí sản xuất. Cung cấp đầy đủ các bản sao của dữ liệu sản xuất để thử nghiệm nhiều chi phí cơ sở hạ tầng và rủi ro bảo mật từ dữ liệu mở rộng.

Actifio Sky cung cấp khả năng quản lý dữ liệu thử nghiệm cho các nhóm phát triển ứng dụng DevOps, Agile hoặc truyền thống và cho phép các doanh nghiệp xây dựng ứng dụng chất lượng cao hơn nhanh hơn, đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng nhanh hơn.

c) Cho phép Doanh nghiệp tích hợp dữ liệu cloud

Việc áp dụng các cơ sở hạ tầng điện toán cloud linh hoạt đã bị cản trở bởi thách thức “trọng lực dữ liệu”. Do đó, các ứng dụng và dịch vụ thường bị kẹt khi khối lượng dữ liệu của họ nằm. Khi dữ liệu đó đủ lớn, sẽ rất khó để di chuyển ứng dụng ra khỏi trung tâm dữ liệu truyền thống và vào Cloud. Điều này góp phần tiếp tục hoạt động của cơ sở hạ tầng phức tạp và chi phí vốn cao. Sự không có khả năng thoát khỏi trung tâm dữ liệu đóng góp vào việc cung cấp các mô hình triển khai không đồng nhất, lịch trình chậm lại, và thậm chí cả những rủi ro về bảo mật. Các cơ sở hạ tầng không linh hoạt này thúc đẩy sự nổi lên của “Shadow IT” vì người dùng và ngành kinh doanh tìm kiếm các giải pháp thay thế để đáp ứng nhu cầu của họ một cách nhanh chóng.

Actifio có thể giúp khắc phục tình trạng dữ liệu hấp dẫn và cho phép di chuyển dữ liệu và khối lượng công việc ứng dụng đi kèm của nó qua các trung tâm dữ liệu kế thừa và cơ sở hạ tầng điện toán cloud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *